onelee b2b

Onelee bayi ağına katılmak isteyen firmalar, uzmanlık alanları, ilgili oldukları sektörler, çalışan personelin niteliği, bulundukları bölge vb. kriterlere göre değerlendirilirler.

Yapılan değerlendirme sonucunda uygun bulunan işletmeler, Onelee Bayi programına kabul edilir, farklı seviyelerde temsil yetkisine ve gelir paylaşım uygulamasına tabi olurlar.

Login

Login