MESAFELi SATIŞ SÖZLEŞMESi

1- SÖZLESMENIN TARAFLARI

SATICIYA iLiŞKiN BiLGiLER

Ticari Ünvan : Zerogle Yazılım Bilişim Teknolojileri
Adres : Osman Kavuncu Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı Atılgan Sokağı Sevinç
Sitesi No:12/4 Melikgazi KAYSERi
Web Adresi : www.onelee.com.tr
E-posta Adresi : info@onelee.com.tr
Telefon : 0 850 420 0081

ALICIYA iLiŞKiN BiLGiLER

Adı Soyadı / Ünvanı : ………….
Teslimat Adresi : ………….
Telefon : ………….
E-posta : ………….
2- KONU
işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Alıcı’nın , aşağıda nitelik ve satış
fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502
sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6 Mart 2011 tarihli ve 27866
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri
gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

3- MAL/HiZMETiN ÖZELLiKLERi

Ürünün Adı : ………….
Ürünün Markası : ………….
Ürünün Miktarı/Adedi : ………….
Ürünün Fiyatı : ………….
Ürünün Vergisi : ………….
Ürünün Özellikleri : ………….
Açıklama Adet KDV Dahil Tutar indirim Tutarı Toplam Tutar
…………. XX XXX TL XXX TL XXX TL
Sipariş işlem ve gönderim ücretleri XXX TL
Ödeme Şekli ………….
Toplam (KDV Dahil) XXX TL

4- MAL VE HiZMETiN TÜM VERGiLER DAHiL TESLiM FiYATI

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
5.1 ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek zorunda
olmaksızın cayma hakkına sahiptir.
5.2 Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya faks,
telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde
hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve
www.onelee.com.tr internet Sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince
ürünün ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması ve SATICI
tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın
kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (iade edilmek istenen
ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade
faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına
düzenlenen sipariş iadeleri iADE FATURASI kesilmediği takdirde
tamamlanamayacaktır)
b) iade formu,
c) Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli
ALICI’ya iade edilir ve 20 gün içinde ürün iade alınır. iade edilecek ürünlerin
kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız
olarak teslim edilmesi zorunludur.
5.3 Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen ürünün kargo bedeli
SATICI tarafından karşılanacaktır.
5.4 Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz
edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup faturanın
ürünle birlikte SATICI’ya gönderilmemesi durumunda ALICI’ya KDV ve varsa diğer
yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürünle beraber iade edilecek olan faturanın
üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER
6.1 ALICI, www.onelee.com.tr internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel
nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve
bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın
gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve
iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi
olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
www.onelee.com.tr internet Sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme
formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
6.2 SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan is bu iki nüsha Sözleşme
ALICI tarafından ………… saat ………. tarihinde imzalanarak kabul edilmiş ve bir
nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.
6.3 Sözleşme konusu ürün, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için
ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön
bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI, mal/hizmetin siparişinden itibaren 30
(Otuz) gün içinde ürünü teslim eder.
6.4 Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI
tarafından karşılanacaktır. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın üzerinde
alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince
karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI tarafından karşılanır.
Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden
sonra en kısa sürede yapılır.
6.5 Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,
teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu
tutulamaz.
6.6 Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü
sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı
SATICI sorumlu tutulamaz.
6.7 SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen
niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim
edilmesinden sorumludur.
6.8 Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalı nüshasının
SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli
ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka
kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş
kabul edilir.
6.9 Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan
kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak
kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini
SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla
ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye
giderleri ALICI’ya aittir.
6.10 SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın
kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi
içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde
ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile
değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan
kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi
iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten
ödenir.
6.11 ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin
ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde ilgili bankaya iade
edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen
banka işlem süreci ile ilgili olup, SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir
şekilde müdahalede bulunması mümkün olamamaktadır.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
7.1 Niteliği itibarıyla kopyalanabilir yazılım ve programların iadesi kabul
edilmemektedir.
7.2 DVD, VCD, CD ve kasetlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış,
bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına bağlıdır.

MADDE 8 – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
8.1 ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından
dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder. ALICI’nın
temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde ALICI herhangi bir
zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde olmayacaktır.

MADDE 9 – YETKiLi MAHKEME
9.1 Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Alıcı, her türlü
talep ve şikâyetlerini Satıcının 1.maddede belirtilen iletişim adreslerine
yapabilir.
9.2 Tüketiciler satın aldıkları ürünle ilgili satıcı ile yaşadıkları
uyuşmazlıklarda, hukuki yollara başvurabileceklerdir. Değeri iki bin Türk
Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine, üç
bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem
heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise iki bin Türk Lirası ile
üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine
başvuru zorunludur. Bu değerlerin üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem
heyetlerine başvuru yapılamaz

MADDE 10 – TÜKETiCiNiN HAKLARI
10.1 Ayıplı Mal
10.1.1 Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve
ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya standardında veya
teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine
aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya
tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi,
hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.
10.1.2 Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı
satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren
sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında
bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı,
tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Tüketici bu
seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı malın neden olduğu ölüm ve/veya
yaralanmaya yol açan ve/veya kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan
hallerde imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.
10.1.3 imalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin
beşinci fıkrasına veya 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren,
ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı
müteselsilen sorumludur. 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi veren
konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre
ve kullandırdığı kredi miktarı ile sınırlıdır. Konut finansmanı kuruluşları
tarafından 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre verilen kredilerin
devrolması halinde dahi, kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu
devam eder. Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz. Ayıplı
malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu takdirde
bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı olduğunun bilinmemesi bu
sorumluluğu ortadan kaldırmaz. *
10.1.4 Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir
süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp daha sonra
ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden itibaren iki yıllık
zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallarda beş
yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü zararlardan dolayı yapılacak
talepler ise üç yıllık zamanaşımına tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın
piyasaya sürüldüğü günden başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan
malın ayıbı, tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse
zamanaşımı süresinden yararlanılamaz.
10.1.5 Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler
dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında yukarıdaki
hükümler uygulanmaz.
10.1.6 Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya
satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde “özürlüdür”
ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca ayıplı mal satılan
veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli olarak ayıplı mal satışına,
tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis edilmiş yerlerde bu etiketin konulma
zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş
veya satış belgesi üzerinde gösterilir.
10.1.7 Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz edilemez.
Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve
Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
10.1.8 Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de
uygulanır.

10.2 Garanti Belgesi
10.2.1 imalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi
malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır. Mala
ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin tekemmül
ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya acenteye aittir.
Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari iki yıldır.
Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti şartları, Bakanlıkça başka bir
ölçü birimi ile belirlenebilir.
10.2.2 Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi içerisinde
arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.
10.2.3 Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık
arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi veya tamiri
için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının
anlaşılması hallerinde, seçimlik haklarını kullanabilir. Satıcı bu talebi
reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine getirilmemesi durumunda satıcı,
bayi, acente, imalatçı-üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
10.2.4 Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri kapsamı
dışındadır.
10.2.5 Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi ile satılmak zorunda
bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri için gereken azami süreleri Türk
Standartları Enstitüsünün görüşünü alarak tespit ve ilanla görevlidir.

10.3 Garanti ve Tamir Süresi
10.3.1 Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en
az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer
kadardır.
10.3.2 Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde,
malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya
yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde garanti
süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir.
10.3.3 Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir.
10.3.4 tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu
süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması
durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin
arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri
bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü
tüketiciye aittir.

10.4 Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü
10.4.1 Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse
montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin
tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
10.4.2 Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları,
servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii,
acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisi
tarafından düzenlenen raporla belirlenir.
10.4.3 Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin
olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları
hakem heyetine başvurabilir.

10.5 Diğer Yükümlülükler
10.5.1 Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak
kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya
ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa
arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde
sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün
bulunmadığının belirlenmesi,durumlarında, tüketici malın ücretsiz
değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.

10.5.2 Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru
tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur. Tüketici,
raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul etmemesi
hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun
tespit edilmesini isteyebilir.
10.5.3 Satıcı, tüketicinin belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu
taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludurlar.

SATICI
Zerogle Yazılım Bilişim Teknolojileri
ALICI
……………………….
TARiH
……………………….

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.