Standart ile Profesyonel arasındaki başlıca farklar?
Özellikler Standart Servis Profesyonel Servis
İş emri girişi var var
Ücretlendirme var var
Özel alanlar var var
Özel seçenekler var var
Servis raporu var var
Lokasyon yeri var var
Teklif verebilme - var
Resim ekleme - var
Cari hesaplar var var
Stoklar var var
Kasa Hesabı var var
Çoklu kasa - var
Banka hesabı var var
Çoklu banka - var
Dekontlar var var
Faturalar var var
İrsaliyeler - var
Muhasebe - var
Kar zarar raporları - var
Depolar - var
Muhasebeleştirme - var
Analizler - var
Uyarılar - var
SATIN AL SATIN AL