Ücretsiz kullanım limitleri

100 cari kayıt.

1000 işlem kaydı.

20 adisyon masa kaydı.

Stok limiti yoktur.