Ana Sayfa › Onelee Geliştirici
Onelee geliştirici Developer

Onelee ile kendi yazılımlarınızı entegre edebilir ve uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Detail

getCategoryPOST


Bu servis ile gerçekleştirebileceği işlem : kategori listesine erişmektir. Categori ID alanı boş gönderildiğinde ana kategori listesine erişmiş olursunuz.

İstek URL:

İzin Hakları :

Güvenlik için http protokolünün temel doğrulama Basic Authorization metodunu kullanmanız gerekir. Web servis isteklerinde api kullanıcısının mail adresi ve parolası kullanılmalıdır.

Örnek İstek:

<oneApp>

<apiKey></apiKey>

<apiSecret></apiSecret>

<oneBody>

<categoryId></categoryId>

</oneBody>

</oneApp>

Örnek Sonuç:

<result>

<responseStatus></responseStatus>

<responseCode></responseCode>

<responseMsg></responseMsg>

<responseTime></responseTime>

<response>

<category>

<categoryId></categoryId>

<categoryChild></categoryChild>

<categoryData>

<item>

<id></id>

<name></name>

</item>

<item>

<id></id>

<name></name>

</item>

...

</categoryData>

</category>

</response>

</result>

One Api