Ana Sayfa › Onelee Geliştirici
Onelee geliştirici Developer

Onelee ile kendi yazılımlarınızı entegre edebilir ve uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Detail

getProductsPOST


Bu servis ile gerçekleştirebileceği işlem : ürün listesine erişmektir.

İstek URL:

İzin Hakları :

Güvenlik için http protokolünün temel doğrulama Basic Authorization metodunu kullanmanız gerekir. Web servis isteklerinde api kullanıcısının mail adresi ve parolası kullanılmalıdır.

Örnek İstek:

<oneApp>

<apiKey></apiKey>

<apiSecret></apiSecret>

</oneApp>

Örnek Sonuç:

<result>

<responseStatus></responseStatus>

<responseCode></responseCode>

<responseMsg></responseMsg>

<responseTime></responseTime>

<response>

<itemProduct>

<productId></productId>

<productCode></productCode>

<productName></productName>

<productPrice></productPrice>

<productAmount></productAmount>

<productQuantity></productQuantity>

<productCurrency></productCurrency>

<productVat></productVat>

<productBarcode></productBarcode>

</itemProduct>

...

</response>

</result>

One Api