Ana Sayfa › Onelee Geliştirici
Onelee geliştirici Developer

Onelee ile kendi yazılımlarınızı entegre edebilir ve uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Detail

setProductPOST


Bu servis ile gerçekleştirebileceği işlem : Ürün yüklemektir. productId alanı boş bırakılırsa yeni ürün ekler. Eğer productId gönderilirse varolan ürün güncellenir.

İstek URL:

İzin Hakları :

Güvenlik için http protokolünün temel doğrulama Basic Authorization metodunu kullanmanız gerekir. Web servis isteklerinde api kullanıcısının mail adresi ve parolası kullanılmalıdır.

Örnek İstek:

<oneApp>

<apiKey></apiKey>

<apiSecret></apiSecret>

<oneBody>

<productId></productId>

<productCode></productCode>

<productName></productName>

<productSubName></productSubName>

<productShortName></productShortName>

<productPrice></productPrice>

<productAmount></productAmount>

<productQuantity></productQuantity>

<productCurrency></productCurrency>

<productVat></productVat>

<productBarcode></productBarcode>

<productGtin></productGtin>

<productMpn></productMpn>

<productSku></productSku>

<productOem></productOem>

<productBrand></productBrand>

<productCategory></productCategory>

<productDescription></productDescription>

<productImage>

</item>

<base64></base64>

<name></name>

<item>

</productImage>

</oneBody>

</oneApp>

Örnek Sonuç:

<result>

<responseStatus></responseStatus>

<responseCode></responseCode>

<responseMsg></responseMsg>

<responseTime></responseTime>

<response>

<categoryId></categoryId>

<productId></productId>

</response>

</result>

One Api