Ana Sayfa › Onelee Geliştirici
Onelee geliştirici Developer

Onelee ile kendi yazılımlarınızı entegre edebilir ve uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Detail

getQuestionPOST


Bu servis ile gerçekleştirebileceği işlem : ürün sorusunun detayını getirir.

İstek URL:

İzin Hakları :

Güvenlik için http protokolünün temel doğrulama Basic Authorization metodunu kullanmanız gerekir. Web servis isteklerinde api kullanıcısının mail adresi ve parolası kullanılmalıdır.

Örnek İstek:

<oneApp>

<apiKey></apiKey>

<apiSecret></apiSecret>

<oneBody>

<questionId></questionId>

</oneBody>

</oneApp>

Örnek Sonuç:

<result>

<responseStatus></responseStatus>

<responseCode></responseCode>

<responseMsg></responseMsg>

<responseTime></responseTime>

<response>

<itemQuestion>

<questionId></questionId>

<questionDate></questionDate>

<questionTime></questionTime>

<questionSubject></questionSubject>

<questionBody></questionBody>

<questionReply></questionReply>

<customerName></customerName>

<customerMail></customerMail>

<productId></productId>

<productName></productName>

<productImage></productImage>

<questionStatus></questionStatus>

</itemQuestion>

</response>

</result>

One Api